Phần mềm quản lý công việc đã trở thành một công cụ vô cùng quan trọng, giúp tổ chức, theo dõi và tối ưu hóa các nhiệm vụ hàng ngày một cách hiệu quả. Phần mềm quản lý công việc không chỉ là một công cụ tiện ích mà còn là người đồng hành đắc lực, hỗ trợ nhân viên và nhóm làm việc tổ chức công việc, theo dõi tiến trình, và đảm bảo rằng mọi nguồn lực được sử dụng một cách tối ưu. Hãy cùng bắt đầu khám phá cách mà phần mềm quản lý công việc đang thay đổi cách chúng ta tiếp cận và hoàn thành công việc hàng ngày.
Dưới đây là một số tính năng quan trọng của phần mềm quản lý NextX:
  • Quản lý danh sách công việc

NextX cho phép người dùng phân loại các dự án hoặc theo thời gian; tạo danh sách công việc và quản lý tình trạng thực hiện. Người dùng có thể thêm các chi tiết về công việc như phân công cho nhân viên nào, để quản lý công việc được trở nên dễ dàng hơn; mô tả, ngày hết hạn,...
  • Giao tiếp trong nhóm

Phần mềm quản lý công việc cho phép người dùng trao đổi và trò chuyện công việc trong một nhóm. Giúp dễ dàng theo dõi tình trạng của công việc; cải thiện giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm; đưa ra giải pháp nhanh chóng khi có vấn đề xảy ra.
  • Báo cáo hiệu suất của công việc

Phần mềm CRM quản lý công việc cung cấp cho người dùng báo cáo hiệu suất của từng nhân viên và của toàn bộ nhóm. Cho phép người dùng biết được số lượng công việc đã hoàn thành, chờ xử lý và quá hạn.Từ đó đưa ra quyết định phù hợp cải thiện hiệu quả.
  • Khả năng phân quyền truy cập

NextX còn có tính năng phân quyền truy cập chặt chẽ giữa nhà quản lý và thành viên cực chi tiết. Không chỉ phân quyền toàn dự án mà còn phân quyền từng task. Đặc biệt, ứng dụng cho phép tạo tài khoản khách với một vài quyền hạn nhất định. Để hỗ trợ các dự án cần cộng tác với đối tác hoặc nhân viên bên ngoài. Từ đó giúp bảo vệ thông tin của doanh nghiệp.