ExEn là công cụ phần mềm chuyển đổi game Xbox 360 sang iOS iPhone iPad iPod, Web, Android, Mac OS X do lập trình viên Andrew Russell phát triển.
Dự án nguồn mở này sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà phát triển game trên toàn thế giới, cho phép chuyển đổi game XNA sang iOS i, Web (Silverlight) và sau đó sẽ là Android, OS X bằng cách sử dụng Microsoft XNA framework.

Hiện đang có bản ExEn Public Preview 1

View more random threads: