Hãng RIM áp dụng chính sách gắn nhãn đánh giá cho tất cả các ứng dụng trên BlackBerry App World Store. Có 4 loại nhãn, trong đó có nhãn "người lớn". Nhiều ứng dụng trên App World đã được gán nhãn này. Việc gắn nhãn đánh giá "người lớn" (adult) cho thấy RIM chấp nhận các ứng dụng có chứa hình ảnh bạo lực và tình dục xuất hiện tại App World của mình trong tương lai. Bài viết điểm qua 5 kiểu ứng dụng được gắn nhãn này hiện có trên BlackBerry App World.
Quay trở lại thời điểm vài tháng trước đây, công ty Research In Motion (RIM) đã thông báo với các nhà phát triển về hệ thống kiểm duyệt gắn nhãn để “nâng cao trải nghiệm khám phá nhưng lại an toàn” cho các ứng dụng tại “chợ” BlackBerry App World. Các nhãn này được chia thành 4 nhóm: Thông thường (General); Thiếu niên (Teen); Trưởng thành (Mature) và Người lớn (Adult).
Nguồn: CIO