(Vn-Times.com) Bảo vệ cho điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn đầy đủ.
F-Secure Mobile Security có hiệu quả bảo vệ thiết bị di động từ tất cả các mối đe dọa cho điện thoại di động phổ biến. Nó bảo vệ chống lại mất mát và trộm cắp, bảo vệ trẻ em của bạn trực tuyến với các chức năng kiểm soát của cha mẹ mạnh mẽ, cho phép thiết bị của bạn tránh những phần mềm độc hại và cho phép bạn duyệt web một cách an toàn.
Toàn bộ bộ bảo mật cho điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn để bảo vệ bạn chống lại tất cả các mối đe dọa trực tuyến hiện có và làm cho trình duyệt di động an toàn . Dễ dàng để cài đặt và không làm chậm thiết bị của bạn. Đi kèm với sự hổ trợ Chat hoặc điện thoại .
Giveaway here:
<div style="padding-left: 30px"> http://www.f-secure....ys-in-the-cloud
Coupon Code: DEPCGS

Bạn nhớ chuyển sang tiếng Anh từ tiếng Đức.....

​</div>