(vn-times.com) DiskAid là một công cụ cho PC và Mac cho phép người sử dụng iPhone, iPad hoặc iPod Touch như một thiết bị lưu trữ bên ngoài . DiskAid cho truy cập vào hệ thống tập tin của thiết bị, chuyển tin nhắn văn bản (SMS) vào máy tính, cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc đổi tên file và thư mục trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch trực tiếp từ Desktop . Sử dụng một kết nối USB, đó là cách an toàn nhất và đáng tin cậy nhất để truy cập các tập tin và thư mục của thiết bị. Được sử dụng với FileApp FileApp Pro tập tin chuyển giao và tài liệu được truy cập trên thiết bị thật dể dàng.
Các tính năng:
- Chuyển tập tin USB
- Sao chép tập tin và thư mục giữa iPad, iPhone hoặc iPod Touch và máy tính của bạn
- Chuyển tin nhắn văn bản (SMS) từ iPhone vào máy tính
- Xem các tập tin trên iPod iPhone, và iPad với FileApp & FileApp Pro
- Ứng dụng và phát hiện ra thư mục tự động
- Hỗ trợ chia sẻ tập tin với tất cả các ứng dụng tương thích trên iPhone iPod, và iPad
- Khả năng tương thích Windows (XP, Vista, 7) & Mac OS X (Leopard, Snow Leopard)
- Hỗ trợ V1 iPhone, 3G, 3G S và 4!
- Hỗ trợ iPod Touch V1, V2 và V3!
- Hỗ trợ iPad!
- Tính năng tự động phát hiện, chỉ cần cắm nó vào trong máy!
- Duyệt tập tin và thư mục
- Kéo và thả các tập tin và thư mục
- Kích đúp vào tập tin để xem nhanh
- Hiển thị bộ nhớ thiết bị
- Tạo Shortcuts cho bất kỳ tập tin hoặc thư mục
- Tổ chức tập tin với tính năng phong phú bao gồm di chuyển nội bộ, tạo thư mục,đổi tên...
- Tập tin & thư mục với cửa sổ thông tin
- Truy cập bất kỳ ứng dụng hỗ trợ chia sẻ tập tin
- Không cần có jailbreak cần thiết (ngoại trừ cho truy cập thư mục gốc)
- Hỗ trợ iTunes 10
- Hỗ trợ hệ điều hành iPhone phiên bản: 3,0 đến 3,2, iOS 4.x
- Mới : iOS tương thích.