Chúng ta đã nghe nhiều về việc Apple sẽ đại trùng tu giao diện iOS 7 theo một cách hoàn toàn mới sau khi cảm thấy người dùng đã có phần "chán" giao diện iOS hiện tại. Vừa qua, một concept iOS 7đã ra đời dưới bàn tay của nhà thiết kế Federico Bianco mang phong cách pha trộn của nhiều yếu tố từ SBSettings trong Cydia cho đến Mission Control trong OS X.