Một trong những tính năng nổi bật mà Facebook đã cập nhật cho ứng dụng của mình trên nền tảng iOS vừa qua là các sticker ngộ nghĩnh nhằm hỗ trợ người dùng bày tỏ cảm xúc khi đang chat với bạn bè mình qua mạng xã hội này. Vừa qua, một người dùng Android đã tìm cách để có thể kích hoạt tính năng này trên tính năng Facebook Messenger.

Cách mở những sticker ngộ nghĩnh này trên nền tảng Android rất đơn giản: Trong khi sử dụng Facebook Meseenger và chat với bạn của mình ở cửa sổ pop up bật ra từ avatar của người đó, bạn chỉ cần bấm vào vùng trắng bên cạnh dấu "+" ở cửa sổ chat như hình bên dưới để mở ra những sticker ngộ nghĩnh này.

Lưu ý: Đôi khi bạn phải tắt hoàn toàn ứng dụng Facebook Messenger trên smartphone Android để mở được những sticker này lên.