Thông tin Gmail cập nhật giao diện mới vừa phát ra cuối tuần trước đã phát sinh nhiều tranh cãi xung quanh cách phân mục của Gmail trên phiên bản iOS. Ở lần cập nhật này, giống như phiên bản Gmail trên nền Web, người dùng sẽ có thể thao tác nhiều hơn trên giao diện ứng dụng và cải thiện được những điểm yếu trong việc thao tác tạo bộ lọc và gắn nhãn cho các mail, ở bản cập nhật mới những thao tác sẽ đơn giản và phải thực hiện ít thao tác hơn.
Hệ thống mới chia ra 5 mục: Primary, Social, Promotions, Updates, và Forums. Gmail sẽ cố gắng tự động phân loại cho các email một cách “thông minh” nhất, tuy nhiên bạn có thể thiết lập một số quy tắc của riêng bạn để phân loại mail một cách tự động được theo ý bạn hơn.
Ngoài ra, phiên bản mới của Gmail còn cho phép người dùng có thể tùy chỉnh phần thông báo khi nhận email mới, chỉ phát thông báo khi nhận những email được gắn nhãn quan trọng (Primary) hoặc không phát ra thông báo gì cả. Việc tùy chỉnh này có thể thực hiện dễ dàng trên ứng dụng Gmail phiên bản iOS bằng cách chọn biểu tượng ở góc trái trên cùng của ứng dụng.
(Theo Itunes)