Vượt qua các đối thủ đáng gờm như LG G2, Samsung Galaxy S4 hay HTC One, iPhone 5S trở thành smartphone nhanh nhất thế giới.
Đây là kết quả kiểm tra tốc độ các smartphone với ứng dụng Geekbench do tạp chí Which? thực hiện.
Trong thử nghiệm lõi đơn (đơn nhân), iPhone 5S nhanh hơn khá nhiều so với LG G2, smartphone đứng thứ hai. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Samsung Galaxy S4, HTC One, iPhone 5C, Samsung Galaxy S4 mini và HTC One mini.
Với thử nghiệm đa nhân, iPhone 5S vẫn tiếp tục dẫn đầu song chỉ nhanh hơn LG G2 đôi chút. Điều đáng nói là iPhone 5S chỉ được Apple trang bị vi xử lý hai nhân A7 so với bốn nhân của hầu hết smartphone trong danh sách thử nghiệm của Which?. Vì vậy có thể thấy, số lượng nhân vi xử lý chưa hẳn quyết định tốc độ nhanh hay chậm của smartphone.

iPhone 5S là smartphone nhanh nhất thế giới, theo Which?.
Theo tạp chí Which?, với thao tác chuyển đổi giữa các menu và mở các ứng dụng, iPhone 5S đều nhanh nhạy hơn các đối thủ chạy Android.
Số điểm cụ thể của từng smartphone qua bài kiểm tra với ứng dụng Geekbench như sau:
iPhone 5S: 1410 (điểm ở bài thử nghiệm đơn nhân), 2561 (điểm ở bài thử nghiệm đa nhân)
LG G2: 882 (đơn nhân), 2355 (đa nhân)
Samsung Galaxy S4 : 687 (đơn nhân), 1939 (đa nhân)
HTC One: 643 (đơn nhân), 1805 (đa nhân)
iPhone 5C: 711 (đơn nhân) , 1281 (đa nhân)
Samsung Galaxy S4 mini : 649 (đơn nhân), 1135 (đa nhân)
HTC One mini: 477 (đơn nhân), 880 (đa nhân)

Theo motthegioi.vn