Truyền thông là một lĩnh vực rất quan trọng trong việc giao tiếp của con người, từ xưa và đến nay cũng vậy, nó đã là một phần không thể thiếu trong đời sống của chúng ta.

Truyền thông là một lĩnh vực rất quan trọng trong việc giao tiếp của con người, từ xưa và đến nay cũng vậy, nó đã là một phần không thể thiếu trong đời sống của chúng ta.
Tuy đã có rất nhiều sự thay đổi, nhưng nhìn chung, ta có thể sắp xếp chúng dựa vào 4 thời kỳ chính, Infographic dưới đây sẽ giới thiệu tồng quan về công nghệ truyền thông qua từng thời kỳ.Nguồn: Coolinfographic