Tối hôm qua, trong chương trình "60 Minutes" của kênh CBS, ông Graham Townsend, Giám đốc mảng phần cứng máy ảnh Apple, đã lần đầu tiên mô tả chi tiết kết cấu bên trong cụm

camera và lý giải vì sao

iPhone có thể chụp ảnh tốt đến vậy.


G.L