Hãy xem những tấm hình dưới đây và cho biết đâu là ảnh chụp, đâu là sản phẩm dựng bằng Photoshop.
Đây là những bức ảnh do Adobe đưa ra để thử tài người xem. Bấm vào câu trả lời để xem đáp án.


A. Ảnh thật

B. Photoshop


A. Ảnh thật

B. Photoshop


A. Ảnh thật

B. Photoshop


A. Ảnh thật

B. Photoshop


A. Ảnh thật

B. Photoshop


A. Ảnh thật

B. Photoshop


A. Ảnh thật

B. Photoshop


A. Ảnh thật

B. Photoshop


A. Ảnh thật

B. Photoshop


A. Ảnh thật

B. Photoshop


A. Ảnh thật

B. Photoshop

View more random threads: