MiniLyrics là một chương trình xem lời nhạc, đồng bộ hóa và hiển thị lời cho các bài nhạc . Đây là chương trình biên tập lời bài hát dễ dàng nhất để sử dụng. Nó chỉ mất một vài phút để thực hiện đồng bộ lời bài hát .Minilyrics giúp âm nhạc trở nên sống động hơn với lời nhạc đi cùng bài hát.
MiniLyrics là một plugin lời bài hát cho iTunes, Winamp, Windows Media Player. Nó sẽ tải về và hiển thị lời bài hát tự động, bạn có thể lấy mỗi từ. MiniLyrics có thể lưu lời bài hát trong các tập tin mp3. Bạn có thể xem lời bài hát trên iPod touch hoặc iPhone. MiniLyrics có thể hiển thị lời bài hát trong Winamp, Windows Media Player, iTunes, Zune, Foobar2000, Songbird, Spotify, MediaMonkey, VLC Media Player, Quintessential player, KMPlayer, JetAudio, AIMP2, J. River Media Jukebox, J. River Media Center, XMPlay , Helium Music Manager, AlbumPlayer, Silverjuke, BSPlayer, Yahoo Music Engine, và RealPlayer.

- Hiển thị lời bài hát cho nhạc yêu thích của bạn!
- Phần mềm Lyrics plugin cho iTunes, Windows Media Player, Winamp, vv Bạn không cần phải thay đổi cách thức bạn thường thưởng thức âm nhạc.
- Hiển thị lời bài hát , bạn có thể làm theo cùng nhịp với các nghệ sĩ và nắm bắt mỗi từ.
- Tự động tìm kiếm và tải về lời bài hát.
- Mpptj cơ sở rất lớn Lời bài hát , và được mở rộng mỗi ngày.
- Tải về và lưu lời bài hát trong các tập tin bài hát , bạn có thể xem nó trên iPod hoặc iPhone của bạn.
- Nhiều
Skin mờ mờ tuyệt vời.


  • Cross-platform, support Windows, Mac OS X, Android.


MiniLyrics Hổ trợ cho các trình chơi nhạc dưới đây:
https://www.box.com/s/u0ugbbmbgfh8wcs3h6aa