(vn-times.com) - Phần mềm này sẽ giúp bạn bảo vệ máy tính của bạn chống lại một số loại phần mềm độc hại Internet


FortiClient là một bộ thiết bị bảo vệ đầu cuối bao gồm phát hiện phần mềm độc hại / virus, kiểm soát của cha mẹ, và VPN. Phần mềm độc hại được phát hiện bằng cách sử dụng cập nhật thông tin tình báo những mối đe dọa và định nghĩa từ FortiGuard Labs của Fortinet. Kiểm soát của cha mẹ cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để ngăn chặn các trang web độc hại và khiêu dâm .


Trong số nhiều các giải pháp phần mềm an ninh có sẵn trên thị trường , tất cả người dùng đang bị ràng buộc để tìm một giải pháp phù hợp với nhu cầu với cách thức tốt nhất . Những người tìm kiếm các chức năng kiểm soát của cha mẹ ngoài việc bảo vệ chống phần mềm độc hại có thể được hưởng lợi từ các chức năng của FortiClient .

Tiện ích cài đặt mà không có bất kỳ vấn đề hoặc cài đặt phức tạp , và nhận được ứng dụng bảo mật và chạy trong vài phút. Cửa sổ chính được tổ chức gọn gàng để mỗi mô-đun có thể được truy cập ngay cả người mới.

Thành phần Antivirus hiển thị tổng số các mối đe dọa cách ly và thời gian lịch trình quét sắp tới , cũng như cho phép người dùng tạo ra một danh sách loại trừ của tất cả các mục cần được bỏ qua trong quá trình quét phần mềm độc hại .

Các mô-đun của Parental Control có ích cho giảng viên và những người lớn muốn chắc chắn rằng trẻ em và thanh thiếu niên không truy cập các trang web không phù hợp bằng cách hạn chế những trang web này . Ngoài ra, các bộ lọc tìm kiếm an toàn của công cụ tìm kiếm khác nhau có thể được kích hoạt, cùng với một bộ lọc giáo dục cho YouTube .

FortiClient bao gồm một ứng dụng tường lửa để có thể chặn tất cả các chương trình được lựa chọn bởi người sử dụng và thêm vào danh sách . Các mô-đun VPN có thể được sử dụng cho những người muốn gửi hoặc nhận các tập tin trong một mạng riêng an toàn , do đó không có bên thứ ba được phép có thể truy cập dữ liệu .

Một thành phần khác của tiện ích phần mềm là Vulnerability Scanner, giúp bạn phân tích và tạo một báo cáo với tất cả khu vực dễ bị tổn thương mà cần được sửa chữa bởi những người dùng am hiểu về công nghệ để đảm bảo rằng các mối đe dọa độc hại không thể tác động đến máy tính.

Nhìn chung, FortiClient có thể giúp cha mẹ hạn chế trẻ em truy cập vào Internet trong khi cũng được hưởng lợi từ trình chống virus mạnh mẽ và bảo vệ với tường lửa .

Windows XP >>>Winows 8.1
FortiClient 5.0.7.333 | 487 KB (Freeware)