Được tác giả @danieldac1819 việt hóa dựa trên nền AutoIT
Hiện tại mới chỉ việt hóa đc phiên bản dành cho Windows XP
http://www.mediafire.com/download/l0ehucqf5zsfok8/WanDrv6_721.6.1.2014.0516_r2_WinXP.zip
Link download bản gốc từ trang chủ
http://download.itiankong.com/data/..._WinXP.x86_6.1.2014.0516_r2_iTiankong.com.zip
Windows 7 (x86)
http://download.itiankong.com/data/...6_Win7.x86_6.1.2014.0516_r2_iTiankong.com.zip
Windows 7 (x64)
http://download.itiankong.com/data/...6_Win7.x64_6.1.2014.0516_r2_iTiankong.com.zip
Windows 8/8.1 (x86)
http://download.itiankong.com/data/...6_Win8.x86_6.1.2014.0516_r2_iTiankong.com.zip
Windows 8/8.1 (x64)
http://download.itiankong.com/data/...6_Win8.x64_6.1.2014.0516_r2_iTiankong.com.zip