Sau ứng dụng Android đành cho người Việt đầu tiên của mình. Chăn cuộc gọi và SMS
Hôm nay mình xin gửi đến các bạn một ứng dụng hoàn toàn mới, nhằm đáp ứng yêu cầu hằng ngày của các bạn.

Tin nhắn mật (TNM)

V1.1 Update​
Hoàn thiện chức năng của Tin Nhắn Mật - thật sự bí mật
- Hỗ trợ ẩn ICON của chương trình không xuất hiện trong danh sách các chương trình của máy
- Truy cập ứng dụng bằng cách gọi điện thoại, bằng mật khẩu xác nhận trước
- Thiết kế lại giao điện chương trình, đồng nhất trên các thiết bị 2.2 - 4.2
- Gửi và nhận tin nhắn bị mật trong chương trình không lưu lại vết
- Không hiện logo chương trình ở RECENT APPs (chương trình gần đây)
- Thông báo danh sách tin nhắn mới khi vào chương trình

------------
Là một ứng dụng giúp tạo ra những cuộc trò chuyện bí mật bằng tin nhắn, thông tin gửi và nhận không lưu lại trên chương trình tin nhắn mặc định của thiệt bị. Mà phải đăng nhập vào ứng dụng TNM bằng mật khẩu mới có thể tạo và xem các cuộc hội thoại bị mật. Ứng dụng được phát hành hoàn toàn miển phí đến cộng đồng Một ứng dụng của http://congdongjava.com/
Chức năng chính của chương trình giúp tạo danh ba - BÍ MẬT (tức la thông tin gửi và nhận sẽ không lưu lại ở tin nhắn mặc định của bạn). Khi vào chương trình tạo/chọn Danh bạ là mọi người có thể gửi và nhận tin nhắn bí mật. Dĩ nhiên tất cả thông tin đều được bảo vệ bằng chức năng Đăng nhập. Khi có tin nhắn đến mọi người có thể tùy chọn thông báo rung hoặc hiện câu thông báo đặt trước lên thanh trạng thái. Ngoài ra chương trình còn hỗ trợ ẩn icon của chương trình, chương trình không xuất hiện trong danh sách các ứng dụng của máy mà phải truy cập bằng cách 'gọi điện thoại'. Dưới đây mình hướng đẫn các bước để sử dụng chương trình

------------

Ở lần đăng nhập đầu tiên chương trình bắt buộc tạo tài khoản để sử dụng. Nhập vào thông tin mật khẩu bằng số và xác nhận. Câu hỏi và trả lời bí mật cũng là một phần quan trọng của việc lấy lại mặt khẩu, các bạn chú ý điền cẩn thận, sau khi hoàn tất bấm TẠO TÀI KHOẢN

Tiếp theo mọi người sẽ được chuyển đến giao điện đăng nhập (từ lần thứ hai chương trình chỉ hỏi mật khẩu). Nếu quên mật khẩu mọi người có thể bấm nút QUÊN MẬT KHẨU và sau đó nhập câu hỏi và câu trả lời bí mật để lấy lại mật khẩu. Vì là chương trình TIN NHẮN MẬT trên chương trình hỗ trợ ẩn icon chương trình và những người khác không thể thấy ICON ứng dụng của bạn và không thể truy cập được. Mặc định chức năng ẩn ICON không được kích hoạt, để kích hoạt đăng nhập vào chương trình

Một khi ICON đã ẩn, bạn khởi động lại điện thoại thì sẽ không còn thấy ICON/LOGO chương trình trong danh sách ứng dụng nữa. Để truy cập ứng dụng, vào chương trình gọi điện của điện thoại, bấm mật khẩu của chương trình (mà bạn đã tạo trước đó) và bấm phím gọi. ví dụ mật khẩu của mình là 123456 - cho nên mình nhập 123456 và bấm phím gọi, ngay lập tức chương trình TIN NHẮN MẬT sẽ được gọi.​
Sau khi đăng nhập xong, cửa số tiếp theo này là DANH BẠ MẬT của các bạn, khi những số điện thoại được liệt kê trong đây và mọi người sử dụng chức năng gửi và nhận tin nhắn of TNM thì sẽ không có một đấu vét nào lưu lại trên điện thoại. Chọn THÊM để thêm một dạnh bạ mật mới

Nhập vào tên (không bắt buộc) và số điện thoại vào hoặc bấm nút DANH BẠ để lấy số điện thoại từ chính danh bạ điện thoại của mọi người. sau khi hoàn tất bấm nút BACK để lưu và quay về giao diện chứa danh sách DANH BẠ MẬT.

Chúng ta nói lại một chút về cửa số chính của ứng dụng - DANH BẠ MẬT. mỗi danh bạ sẽ có tên hoặc số điện thoại, tin nhắn mới nhật và số tin nhắn chưa đọc/ tổng số tin nhắn

Để gửi hoặc xem tin nhắn - chọn và danh bạ, giao điện tiếp theo sẽ hiển thị

Có thể nhập vào nội dung và gửi, và sẽ danh mục tin nhắn gửi và nhận ở dưới. chọn vào tin để xem chi tiết
Để xóa danh bạ và lịch sử. Nhấn vầ đè và số điện thoại cần xóa và tùy chọn xóa như hình bên dười

Và điều quan trọng nằm ở đây. cài đặt thông báo khi có tin nhăn đển. chọn vào CÀI ĐẶT ở giao diện DANH BẠ MẬT

Tùy chọn rung và thông báo khi có tin nhắn gửi đến, giá trị rung từ 100 - 5000 tương ứng với thời gian rung. và nội dung thông báo sẽ hiện thi trên danh công cụ khi có bất kỳ tin nhắn trong danh sách mật nào gửi đến - Lưu khi cài đặt mặt định của chương trình là không rung và không thông báo. Và đây là kết quả khi có tin nhắn mới

Và kết quả khi có tin nhắn gửi đến.. hoàn toàn bí mật với LOGO là ngôi sao như là một thông báo tin tức bình thường...
Chúc mọi người vui vẻ với ứng dụng TNM

Nếu thấy hay nhớ comment và cho 5 star trên Google Play để tác giả có tin thần viết tiếp những 'sản phẩm' thuần việt khác gửi đến mọi người nhé

-------------------
Một ứng dụng của Cộng Đồng Java (congdongjava.com)
Android - Tin nhắn bí mật
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.congdongjava.secretsms

nguồn congdongjava.com

View more random threads: