BatteryInfoView là một tiện ích nhỏ cho máy tính xách tay, miễn phí, hiển thị trạng thái hiện tại và thông tin về pin, bao gồm tên pin, nhà sản xuất, số serial, ngày sản xuất, trạng thái (sạc / xả), dung lượng pin hiện tại, tỷ lệ tính đầy đủ công suất, điện áp, ...

BatteryInfoView cũng cung cấp một cửa sổ đăng nhập, có thêm một dòng nhật ký mới về tình trạng pin mỗi 30 giây hoặc bất kỳ khoảng thời gian khác mà bạn chọn.


Hướng dẫn sử dụng bằng phím tắt:

- Thông tin Pin: Nhấn F7
- Hiển thị trạng thái chung và các thông tin về pin của bạn. Các thông tin được cập nhật mỗi 10 giây theo mặc định, và bạn thay đổi tốc độ cập nhật này trong cửa sổ "Cài đặt nâng cao" Nhấn F9. Có 4 lĩnh vực tính toán được cập nhật chỉ có mỗi
30 giây hoặc hơn.
- Xem bản ghi (nhật ký) Pin: Nhấn F8
-Trong cả hai chế độ xem, bạn có thể xuất các thông tin pin vào csv / file / html / xml tab-giới hạn, bằng cách sử dụng tùy chọn 'Save Selected Items' (Ctrl + S). Bạn cũng có thể sao chép các thông tin vào clipboard, và sau đó dán nó vào Excel hoặc ứng dụng bảng tính khác.


Tải về