Enigma Vỉrtual Box là phần mềm miễn phí cho phép người dùng "đóng gói" nguyên cả thư mục cài đặt của một phần mềm nào đó thành một file thực thi duy nhất - Portable.
Enigma Virtual Box rất gọn nhẹ, không tạo rác, bạn có thể ảo hóa bất kỳ loại tập tin, thư viện động (* .dll), các đối tượng ActiveX / COM (* .dll, * .ocx), video và các file âm nhạc (* .avi, * .mp3), văn bản file (* .txt, * .doc), v.v...

Đã có phiên bản mới nhất Enigma Vỉrtual Box 7.5 (1/7/2016)
Miễn phí, hỗ trợ tất cả Win, có tiếng Việt mình post.
Cập nhật trong bản này:
- Fixed duplicated entries in file search (file open/save dialogs)
- Added compatibility with RestartScan flag for ZwQueryDirectoryFile
- Fixed stack overflow exception for multithreaded packed applications
- Error fixed with Package Builder in GUI


Ưu điểm:
- Không trích xuất tập tin được ảo hóa sang đĩa cứng và cũng không tạo ra bất kỳ tập tin tạm nào trên máy tính.
- Đăng ký full ảo cho pm đã có mã đăng ký.
- Hỗ trợ ảo hóa bất cứ dạng tập tin nào.
- Cho phép nén các tập tin, nhờ đó giảm thiểu kích thước của tập tin portable tạo ra.
- Cho phép đăng ký thành phần ActiveX/COM mà không cần quyền quản trị.
- Và Enigma Vỉrtual Box tạo ra file .exe có icon giống như file gốc.

Bây giờ mình thử tạo portable 1 PM, chọn ngay nó luôn

Đầu tiên chọn tên tập tin nguồn, là file đuôi .exe của PM trong thư mục cài đặt, bấm "Duyệt..." để chọn
Tiếp theo chọn tên tập tin xuất, là nơi lưu file portable tạo ra, bấm "Duyệt..." để chọn
Sau đó bấm nút "Thêm..." -> Thêm Thư mục, tìm thư mục cài đặt PM, ở đây là Enigma Virtual Box trong C:/Program Files, bấm OK, Đồng ý
bấm + chỗ %DEFAULT FOLDER%, chọn những mục nào không cần rồi bấm xóa. Lưu ý nhớ xóa file đuôi .exe đã chọn hồi nãy trên mục tên tập tin nguồn (sẽ bị trùng) và các file unis...(gỡ bỏ), việc này làm giảm kích thước file portable
Tiếp theo bấm "Tùy chọn Tập tin", bấm chọn mục Nén dữ liệu và Xóa mục đã giải nén sau khi thoát (nén dữ liệu hay không tùy bạn).
Cuối cùng bấm "Thực hiện", chỉ ít giây là tập tin portable đã được tạo xong. Bấm "Chạy thử" để xem kết quả làm nãy giờ. Và giờ chỉ việc copy file portable cất chỗ khác

Hướng dẫn nhập Registry cho các pm đăng ký full:
Vào thẻ Registry, Tùy chọn Registry và đánh dấu chọn 'Ảo hóa Registry'. Sau đó:
- nếu có file đăng ký .reg thì bấm chuột phải vào chỗ Virtual - Box -> Nhập từ tập tin *.reg... và chọn đường dẫn tập tin. Xong.

- nếu không có file .reg sẵn mà có mã đã đăng ký khi cài đặt pm (tức là pm đã được cài đầy đủ bản full, đăng ký bằng tên và mã chứ không phải crack hay patch)
vào Start -> Run, nhập lệnh Regedit, OK. Sau khi hiện bảng Regedit, bấm Edit -> Find..., nhập mã vào để nó tìm. Sau khi tìm được vị trí khóa đăng ký rồi, chọn File/Export để xuất thành file .reg chứa thông tin đăng ký. Cuối cùng nhập file reg vào Enigma Virtual Box như trên.
Khi tạo xong portable, chạy là nó sẽ đăng ký registry ảo bản full, khi thoát thì nó cũng mất luôn (ảo mà).

Và bản portable up ở dưới là bản vừa được tạo portable từ chính nó
Chọn tiếng Việt trong Language, nó sẽ thông báo 'Please restart application to change language', khởi động lại PM để có tiếng Việt (trong Language có 2 Vietnamese, chọn Vietnamese nào không bị lỗi font chữ thì dùng).

Download