GPU-Z là một tiện ích gọn nhẹ được thiết kế để cung cấp cho bạn tất cả các thông tin về card màn hình và GPU của bạn.<div>
<div>Nội dung ẩn:
<blockquote>Nội dung ẩn: Bạn cần phải click "Like" để thấy được nội dung.</blockquote>
</div>​</div>