Công ty phân tích ứng dụng di động Dismono đã đưa ra danh sách những ứng dụng phổ biến nhất năm 2011 trên tất cả các hệ điều hành điện thoại.


Tham khảo Business Insider