Giá Bitcoin hiện đang đẩy mạnh tỷ lệ gia tăng sau khi phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) trước đó. Diễn biến giá dài hạn cho thấy ATH mới sẽ đạt được vào tháng 8/2020.Xem thêm: satoshi nakamoto bitcoin

Có một số phương pháp và công cụ được sử dụng để phân tích kỹ thuật. Theo trader và nhà đầu tư Dave The Wave, TA đơn giản nhất thường hiệu quả nhất để dự đoán giá tài sản.
dave the wave@davthewave
It's a general rule of theory that the simplest theory with the least number of complicating factors is the superior one [Occam's razor]. It could just be, along simple TA lines, that price explodes northwards once the previous all time high is hit...
18112:39 PM - Dec 5, 2019Twitter Ads info and privacy
46 people are talking about this

Đây là quy tắc chung của lý thuyết đơn giản nhất với số lượng yếu tố phức tạp ít nhất – lý thuyết dao cạo Occam nổi tiếng. Dọc theo các đường TA đơn giản, giá sẽ bùng nổ về phía bắc một khi mức cao nhất mọi thời đại trước đó hình thành

Trên biểu đồ Bitcoin dài hạn, anh đã sử dụng các đường kháng cự đơn giản để chỉ ra rằng, một khi giá Bitcoin phá vỡ ATH, nó sẽ breakout mạnh mẽ.

Chu kỳ Bitcoin trước đây

Giá Bitcoin lần đầu đạt ATH vào tháng 11/2011. Sau xu hướng giảm kéo dài, ATH đã bị phá vỡ sau khoảng 595 ngày. Tuy nhiên, để đánh bại ATH thứ hai thì cần nhiều thời gian hơn – cụ thể hơn là 1197 ngày.

Kể từ khi đạt mức cao gần 20.000 đô la vào tháng 12/2017, Bitcoin vẫn chưa lần nào quay lại các giá trị đó. Nếu giá tuân theo đường hỗ trợ tăng dần đã được áp dụng kể từ năm 2012 thì có lẽ chúng ta sẽ có ATH mới muộn nhất là sau 1421 ngày, vào tháng 11/2021.Xem thêm: hard fork bitcoin là gì

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ATH sẽ không bị phá vỡ sớm hơn. Do đường hỗ trợ đang tăng dần, thậm chí chúng ta sẽ có ATH cao hơn vào tháng 11/2021 – khiến nó có thể là ngày chậm nhất mà chúng ta đạt được ATH mới.Tỷ lệ chuyển động

Có một số điều cần xem xét khi quan sát hai chuyển động. Chúng tôi sẽ sử dụng các đường trung bình động 50 và 100 tuần (MA) để có được so sánh tốt hơn.

Trong đợt điều chỉnh bắt đầu vào năm 2013, giá Bitcoin đã mất 406 ngày để đạt mức thấp. Giao cắt giảm hình thành ngay sau đó. Sau 378 ngày, các MA đã giao cắt tăng giá – cho thấy đà tăng trưởng đã bắt đầu.

Trong lần chuyển động bắt đầu vào năm 2017, Bitcoin mất 364 ngày để đạt mức thấp. Tương tự, giao cắt giảm hình thành ngay sau đó. Sau 287 ngày, các MA 50 và 100 tuần đã tạo ra giao cắt tăng.

Đem chia các con số chúng ta sẽ có được tỷ lệ 1,2, nghĩa là chuyển động sau mức cao 2013 chậm hơn 1,2 lần so với năm 2017.Vì vậy, sử dụng tỷ lệ này cho phép chúng tôi đưa ra dự đoán rằng ATH mới sẽ đạt được sau 994 ngày vào tháng 8/2020. Điều này cũng phù hợp với sự kiện halving (đường thẳng đứng). Giá Bitcoin thường tăng trước khi sự kiện xảy ra và tốc độ tăng nhanh sau đó.Tóm lại, các MA Bitcoin dài hạn và mối quan hệ của chúng với các chu kỳ trước cho thấy giá sẽ đạt mức cao mới mọi thời đại vào tháng 8/2020.
Bitcoin (BTC)
7.577,59 USD (1,82%)
RANK

1MARKET CAP

$137,06 B USDVOLUME

$18,04 B USDPowered by CoinMarketCap

Giá BTC hôm nay Nguồn : Coinmarketcap