Những phần mềm không tuân thủ điều luật mới của Microsoft sẽ không được phép phát hành trên Windows. Người dùng có thể tạm quên đi nỗi lo ngại những phần mềm quảng cáo "trên trời rơi xuống" cứ xuất hiện trên máy mình.

Vào cuối tháng 3 năm sau, Microsoft sẽ tiến hành ngăn chặn các phần mềm adware tự can thiệp vào bảo mật hệ thống bằng cách lọc các phần mềm sử dụng tính năng "man-in-the-middle" (MiTM) để thay đổi thông số proxy, DNS và các giá trị mạng khác.Các loại adware luôn khiến người dùng phải khó chịuCụ thể, Microsoft sẽ đặc biệt lưu ý đến các phần mềm adware có những tính năng như:

1. Sử dụng kỹ thuật MiTM để tấn công hệ thống bằng cách thay đổi thông số mạng.

2. Các trình duyệt hiện đại có hệ thống thông báo và xác nhận với người dùng khi có sự thay đổi hệ thống. Tuy nhiên cách này không thực sự hiệu quả trong việc ngăn chặn phần mềm gián điệp.

3. Những cách xâm nhập hệ thống nâng cao khác khiến đa số người dùng không thể khám phá ra lỗi.

Microsoft yêu cầu các ứng dụng quảng cáo tích hợp trong trình duyệt sẽ phải có khả năng cài đặt, thực thi, vô hiệu hoá và xoá bỏ (Installation, Execution, Disabling, Removal). Họ tin rằng người dùng phải có quyền chọn lựa và điều khiển các ứng dụng này và kêu gọi các nhà lập trình viên phải tuân thủ các điều kiện trên khi phát triển ứng dụng.

Tham khảo Microsoft