Bản cập nhật sửa lỗi mới nhất cho ứng dụng trợ lý ảo Cortana trên

Android tại thị trường Mỹ sẽ sửa lỗi chiếm Cortana quyền điều khiển của trợ lý ảo mặc định trên Android là

Google Now.


Theo Phone Arena, sau khi bản cập nhật được phát hành, người dùng đã có thể dùng câu lệnh OK Google và hiện sẽ không thể kích hoạt Cortana trên Android thông qua câu lệnh "Hey Cortana". Động thái này của Microsoft được cho nhằm lùi một bước và nhường sân cho công cụ trợ lý ảo Google Now có thể hoạt động.

Trước đó trên mạng Reddit, một số người dùng Android đã đăng tải một số cách kích hoạt câu lệnh "Hey Cortana" thông qua qua micro trên nền tảng Android.

Việc kích hoạt "Hey Cortana" gây nên những vấn đề với người dùng Android do họ không thể kích hoạt câu lệnh "OK Google" như thông thường. Ngoài ra, có thời điểm Google cũng không thể kích hoạt được được ngay cả khi nhấn vào thanh tìm kiếm hoặc biểu tượng micro. Trong thử nghiệm của Phone Arena, họ phải ngừng kích hoạt tính năng ra lệnh bằng giọng nói "Hey Cortana" trên ứng dụng Cortna, mọi thứ mới trở lại như bình thường.

Ngoài việc gỡ bỏ tính năng "Hey Cortana" khỏi ứng dụng, bản cập nhật cũng giúp cải thiện sự ổn định cho Cortana trên Android và cải tiến tính năng nhắn tin và gọi thông qua Cortana. Lưu ý rằng, sự thay đổi trên hiện chỉ có hiệu lực tại Mỹ.

Phi Thiên