Phần mềm kế toán DX

Nền tảng Phần mềm kế toán DX được phát triển với ý tưởng phát triển kinh doanh. Đây là một phần mềm dễ sử dụng giúp SMB quản lý tài chính. Nền tảng không chỉ trực quan, nó còn cho phép bạn đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. Nó đi kèm với nhiều tính năng được đảm bảo để thực hiện một nhiệm vụ dễ dàng của quy trình kế toán của bạn. Hệ thống có khả năng tạo hóa đơn cho khách hàng của bạn trong khi có thể xử lý thanh toán trực tuyến, giúp bạn vượt lên trên tài chính của mình và tiết kiệm cùng một lúc.


Xem thêm:phần mềm kế toán là gì

Mô-đun cơ bản của Phần mềm kế toán DX đảm bảo rằng bạn có số liệu đúng và chính xác cho sổ cái chung, tài khoản phải trả, tài khoản phải thu, tài sản cố định và đối chiếu ngân hàng, trong số những người khác. Với khả năng cốt lõi của phần mềm kế toán, bạn có thể theo dõi tất cả thông tin tài chính và tiền tệ của công ty bạn sẽ tạo thành hồ sơ tài chính và lịch sử sẽ được quản lý tìm kiếm trong hoạt động hàng ngày cũng như ra quyết định chiến lược.

Một lần nữa, Phần mềm kế toán DX tự động hóa sẽ diễn ra trong lĩnh vực này không chỉ cho các nhiệm vụ dư thừa như kế toán mà còn cho các quy trình cấp cao hơn như khớp giao dịch trên báo cáo ngân hàng với các sổ cái chung hoặc thanh toán khớp với hóa đơn, đề cập đến một số.


Xem thêm:có nên dùng phần mềm kế toán không