Để phát triển được một kế hoạch tổ chức sự kiện hoàn chỉnh, bạn cần nên chuẩn bị cho bản thân một vài cách phòng ngừa nguy cơ thất bại trong thực hiện event. Đánh giá và xác định tất cả 4 nguy cơ thất bại mà bạn suy nghĩ ra, rà soát nó để có thể làm nên một bản kế hoạch tốt.

6 bước kiểm tra nguy cơ thất bại trong thực hiện sự kiện

- Kiểm tra lại 3 rủi ro có thể gây nguy cơ thất bại cho sự kiện

- Xem lại những event na ná để xem phản ứng của người tham gia, rút kinh nghiệm từ 5 sự kiện đó.

- Rà soát hệ thống quản lý sự kiện, 6 chính sách, thủ tục và đảm bảo chúng luôn được cập nhật

- Phỏng vấn nhân sự để kiểm tra xem liệu họ đã được đào tạo phù hợp1. 5 địa điểm cần được kiểm tra sát sao

Nói chung, có hai tình huống để xem xét. Tình huống đầu tiên là bạn đã quen thuộc với địa điểm như bạn đã từng sử dụng trước đây. Trong trường hợp này, vẫn cần nên quản lý sai lầm nhưng thời gian kiểm tra địa điểm sẽ tập trung một số hơn vào việc đảm bảo địa điểm được chuẩn bị hoàn chỉnh theo kế hoạch quản lý nguy cơ thất bại mà bạn đã có. Cần phải xác định bất kỳ thay đổi nào trong địa điểm kể từ lần cuối cùng bạn sử dụng nó.Trong trường hợp thứ hai, bạn không quen với địa điểm này và bạn có thể chưa bao giờ sử dụng nó trước đây. Trong trường hợp này, cần nên tiến hành đi bộ qua địa điểm để xác định 5 nguy cơ và sai lầm có thể xảy ra. Nó giúp rất nhiều để có một danh sách rà soát chuẩn bị. Ví dụ: danh sách rà soát của bạn có thể nhắc nhở bạn kiểm tra:

Xe cứu thương được chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp

Cửa / cổng cần được bảo vệ để tránh mất thiết bị, hạn chế truy cập vào khán giả hoặc ngăn trẻ em ra khỏi địa điểm.

Các khu vực cần phải được đóng kín nếu chúng chứa một số mối nguy

Khu vực / phòng có thể được sử dụng để cấp cứu

2. Quan sát đa số event hao hao

Có thể lấy ví dụ như đa số event thể thao gây bất ngờ, đặc biệt là trong lúc nóng. Không có phương pháp xác định rủi ro, nhưng xem đa số event na ná là rất hữu ích. Cụ thể, quan sát có thể cung cấp kiến ​​thức về hành vi của khán giả và người chơi. Kiểm soát đám đông là một yếu tố thiết yếu trong quản lý sự kiện thể thao. Người xem và người chơi có thể là người không có thái độ và thậm chí bạo lực nhưng 3 nhân viên event cần nên có khả năng phản ứng nhanh chóng khi có rủi ro xảy ra.

Kiểm soát khán giả là vô cùng quan trọng