Kể từ đó chúng tôi có các nhóm yếu tố thứ hai bao gồm những yếu tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tốc độ và di cư, tỷ lệ này thay đổi từ châu lục này đến châu lục khác. Tốc độ chơi game minipoker di chuyển và mở rộng nhanh chóng đặc biệt là tại Âu Á, bởi trục quang của lục địa Âu-Á Đông-Tây và có hàng rào sinh thái và địa lý không phải là rất lớn. Lập luận này là dễ hiểu cho sự phát tán của thực vật và động vật, mà phụ thuộc rất nhiều vào khí hậu và do đó phụ thuộc vào vĩ độ. Nhưng lập luận này cũng có thể được áp dụng cho sự lây lan của các phát minh công nghệ đến mức nó có thể được áp dụng cho họ mà không cần phải điều chỉnh cho phù hợp với từng môi trường cụ thể. Sự lan truyền rằng chậm hơn ở châu Phi và đặc biệt chậm ở châu Mỹ vì châu lục này có một trục bắc-nam và các rào cản địa lý và các hàng rào sinh thái. Việc mở rộng là đặc biệt khó khăn ở New Guinea, nơi có địa hình chia cắt và các dãy núi cao kéo dài sẽ ngăn chặn bất kỳ sự tiến bộ đáng kể đối với sự thống nhất chính trị và ngôn ngữ.
Liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến sự lây lan trong lục địa mỗi nhóm là một yếu tố thứ ba ảnh hưởng đến sự lây lan giữa các châu lục với nhau - sự phân tán nguồn vốn này cũng có thể đóng góp vào sự hình thành loài tổng thể thuần hóa và công nghệ của từng châu lục. Sự chênh lệch trình độ khi chơi vương quốc zon giữa các châu lục và mỗi khác, bởi một số lục địa [nằm] chênh lệch so với phần còn lại của châu lục này. Hơn 6.000 năm trước đây, sự phát tán dễ dàng nhất giữa Á-Âu và châu Phi cận Sahara, châu Phi qua đó cung cấp hầu hết các loài động vật. Nhưng sự lây lan giữa hai bán cầu không có đóng góp cho xã hội phức tạp của châu Mỹ bản địa Mỹ, bởi vì ở những vĩ độ thấp, họ sẽ được tách ra từ Eurasia bởi đại dương rộng lớn, và ở các vĩ độ cao, lại ngăn cách bởi địa lý và khí hậu thích hợp cho săn bắn và hái lượm lối sống. Đối với người Úc bản địa đã được tách ra từ Eurasia đối với quần đảo rào biển và Indonesia, sự đóng góp chỉ từ loài chó dingo Á-Âu.


Các yếu tố Nhóm thứ tư cuối cùng và rằng sự khác biệt về kích thước hoặc dân số giữa các lục địa của họ. Bất kỳ lục địa hoặc khu vực rộng lớn hơn nhiều dân cư hơn, có phát minh tiềm năng hơn, nhiều cạnh tranh hơn xã hội, nhiều phát minh để có được nhiều hơn, và cũng có rất nhiều áp lực để có thể tiếp thu và duy trì sự thay đổi sau này, bởi xã hội không làm điều đó thường xuyên sẽ phải cạnh tranh xã hội bị phá hủy. Đó là số phận của dân số Châu Phi lùn và nhiều săn bắn hái lượm đã được nông dân khác bị chiếm đóng. Ngược lại là game đào vàng có doanh số rất lớn mỗi ngày, cũng là số phận của người nông dân cứng đầu và bảo thủ Norse ở Greenland, là săn bắn hái lượm những người chiếm đóng bởi các phương pháp và kỹ năng Eskimo cho sự sống còn của người Eskimo là điều cần thiết để Việt Nam so với Bắc Âu ở Greenland điều kiện. Trong số các châu lục trên thế giới, diện tích rộng nhất và có các xã hội cạnh tranh nhất là Âu-Á, nhỏ hơn và ít hơn nhiều ở Australia và New Guinea, đặc biệt là ở Tasmania. Mặc dù Bắc Mỹ và Nam Mỹ kết hợp, các sự kiện lớn, nhưng đất này hai khối từ mỗi khác nhau bởi một [rào] địa lý và sinh thái, vì vậy trong thực tế, chúng tôi như hai lục địa nhỏ gắn liền với mỗi lỏng khác.