Cách 1: SoftEther VPN(free)

Download tại địa chỉ:
http://www.softether-download.com/en...duct=softether
Hướng dẫn cài đặt:
Sau khi tải SoftEther VPN về máy, các bạn mở chương trình lên, sẽ có giao diện như sau:

Nhấn vào đây:

Tìm những server VPN của Nhật và connect:

Done: