Việc tải game từ trang chủ xong cài đặt rất khó khăn, thậm chí có thể gây lỗi xoá sạch dữ liệu game, vì vậy mình up folder chứa file Paz để mọi người tải cho dễ:

fshare.vn/file/GEFOUWRUPQAU