Kế toán đang là một ngành nghề rất được các bạn trẻ yêu thích giờ bởi cơ hội việc làm sau khi ra trường là rất lớn. Song một băn khoăn lớn luôn được các bạn trẻ đặt ra trước khi quyết định đăng kí hoc ke toan là nên tuyển lựa chuyên ngành nào thì hợp nhất. Để đáp những uẩn khúc trên các bạn có thể tham khảo mộ số thông báo chi tiết về ngành nghề kế toán mà chúng tôi đề cập ở bài viết dưới đây:

1. Kế toán là gì?

Trước khi quyết định có theo đào tạo kế toán thực tế tại tphcm hay không các bạn cần hiểu thế nào kế toán để xác định được công việc can hệ đến ngành học mà mình định đăng kí. Kế toán làquá trình xác định, ghi chép, tổng hợp và báo cáo các thông tin kinh tế cho những người ra quyết định. Những phương pháp mà một doanh nghiệp dùng để ghi chép và tổng hợp thành các ít kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán. Kế toán gồm hai bộ phận: Kế toán quản trị và kế toán tài chính.

2. Có những chuyên ngành kế toán nào?

Việc xác định chuyên ngành cần đăng kí khi theo khóa học kế toán trưởng là việc làm rất cấp thiết nó sẽ giúp bạn trau dồi những kĩ năng cần thiết cho công việc sau này. Kế toán được chia ra thành ba chuyên ngành học khác nhau, bên cạnh những điểm chung thì cũng có đặc trưng riêng mà người hoc ke toan cần cân nhắc:

- Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp là mộ nghiệp vụ quan trong trong một công ty, doanh nghiệp đòi hỏi có tri thức chuyên chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, nắm chắc quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, quy trình tổ chức công tác kế toán; nắm được các kiến thức căn bản về thuế, tài chính doanh nghiệp; tường chuẩn kế toán và chế độ kế toán.

- Chuyên ngành kế toán kiểm toán

Chuyên ngành kế toán đào tạo cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn kiểm toán, sau khi ra trường sinh viên sẽ nắm chắc được các kĩ năng thực hiện công việc kiểm toán.

- Chuyên ngành kế toán công

Chuyên ngành kế toán công đào tạo cho sinh viên có kiến thức huyên sâu về kế toán công ở các đơn vị quản lý tài chính công; cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí và không sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, đơn vị, tổ chức được Nhà nước quyết định thành lập. Trong chuyên ngành kế toán công bao gồm rất nhiều các ngành học nhỏ khác nhau cho phép bạn lựa chọn.

Trên đây là ba chuyên ngành cơ bản khi hoc kế toán thuế tphcm mà sinh viên có thể đăng kí chọn lựa sao cho hợp với thị hiếu cũng như khả năng thực tiễn của mình.