Game Information

Title: Planar Conquest
Genre: Indie, RPG, Simulation, Strategy
Developer: Wastelands Interactive
Publisher: Wastelands Interactive
Release Date: 31 May, 2016

Planar Conquest là một game chiến thuật theo lượt 4X lấy cảm hứng từ Master of Magic, được tạo ra để đưa tới người chơi cảm giác tuyệt vời khi chơi lại gameplay nổi tiếng một thời, nhưng với đồ họa hiện đại.
Tùy chỉnh nhân vật của bạn hoặc chọn một nhân vật ngẫu nhiên, và trở thành Lãnh chúa Phù thủy thống trị đế chế. Chọn từ 13 vòng phép thuật sẽ quyết định những câu chú trong số 300 câu chú mà lãnh chúa của bạn có thể học. Chọn từ 40 nhánh pháp thuật để tạo những ưu thế và nhược điểm cho lãnh chúa của bạn, và sẽ cho phép bạn tùy biến nhân vật theo phong cách chơi của bạn. Pháp thuật, quân sự, ngoại giao, và kinh tế có thể được khai thác để phục vụ lợi ích của bạn
Game ScreenshotsSystem Requirements
<div style="text-align: left">MINIMUM:
OS: Vista 64bit
Processor: Core2Duo 2GHz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: HD Graphics 4000
DirectX: Version 9.0c
Storage: 2 GB available space

RECOMMENDED:
OS: Windows 10
Processor: i5
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Nvidia Geforce GTX 670 or AMD equivalent
DirectX: Version 9.0c
Storage: 3 GB available space
Gameplay


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 1.22Gb
http://**********/f/37030e05030f0702/Planar.Conquest-RELOADED.iso.file​</div>