Đây là bộ cài Windows 8.1 mới nhất mà bạn có thể tìm kiếm trên mạng , được cấu hình tự động active qua KMS chỉ cần có internet , rất tiện lợi , không cần phải dùng tool và thậm chí bạn có thể Update thoải mái thông qua Windows Update mà không lo bị nhả Active !
​​
Thông tin về bộ cài :
 • Được làm nguyên gốc từ Windows 8.1 with Update 1.
 • Không có chương trình nào được thêm vào Windows.
 • Không cài đặt Registry hoặc sửa đổi.
 • Không cài đặt phần mềm giám sát .
64-bit RTM Sources:Mã:
en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_4065090.iso
en_windows_8.1_n_with_update_x64_dvd_4065114.iso
en_windows_8.1_professional_vl_with_update_x64_dvd_4065194.iso
en_windows_8.1_professional_n_vl_with_update_x64_dvd_4065208.iso
en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_4065178.iso
en_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x64_dvd_4065163.iso
9600.17050.winblue_refresh.140317-1640_x64fre_client_coresinglelanguage_en-us-ir3_csla_x64frer_en-us_esd.esd
Installation Indexes:
 • Windows 8.1 (Core) / KMS-Activated
 • Windows 8.1 (Core) N / KMS-Activated
 • Windows 8.1 (Core) Single Language / KMS-Activated
 • Windows 8.1 Pro / KMS-Activated
 • Windows 8.1 Pro N / KMS-Activated
 • Windows 8.1 Pro VL / KMS-Activated
 • Windows 8.1 Pro N VL / KMS-Activated
 • Windows 8.1 Enterprise / KMS-Activated
 • Windows 8.1 Enterprise N / KMS-Activated
32-bit RTM Sources:Mã:
en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_4065105.iso
en_windows_8.1_n_with_update_x86_dvd_4065118.iso
en_windows_8.1_professional_vl_with_update_x86_dvd_4065201.iso
en_windows_8.1_professional_n_vl_with_update_x86_dvd_4065216.iso
en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_4065185.iso
en_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x86_dvd_4065170.iso
9600.17050.winblue_refresh.140317-1640_x86fre_client_coresinglelanguage_en-us-ir3_csla_x86frer_en-us_esd.esd
Installation Indexes:
 • Windows 8.1 (Core) / KMS-Activated
 • Windows 8.1 (Core) N / KMS-Activated
 • Windows 8.1 (Core) Single Language / KMS-Activated
 • Windows 8.1 Pro / KMS-Activated
 • Windows 8.1 Pro N / KMS-Activated
 • Windows 8.1 Pro VL / KMS-Activated
 • Windows 8.1 Pro N VL / KMS-Activated
 • Windows 8.1 Enterprise / KMS-Activated
 • Windows 8.1 Enterprise N / KMS-Activated
Language: en-US (English - United States)

Added hotfixes:KB2934018, KB2959977, KB2894853, KB2899189, KB2933809, KB2942844
SetupComplete.cmd phase (Pre-Activated indexes only):
 • Defender exclusion key for AutoKMS
 • Warning.vbs short 8s non-genuine notification
 • AutoKMS activation
Features:
 • Windows 8.1 with Update MSDN/ESD download
 • Highly compressed ESD format.
 • DaRT 8.1 integrated into boot.wim and winre.wim recovery options.

​​
x86 ISO Release file:
 • Win81AIO-Update-20in1-x86-en-US-Apr2014-v4.iso
 • Size: 2.86 GB
 • SHA-1: 617130FC11F71A04E080FE03B9A6FA852C850EF5
x64 ISO Release File:
 • Win81AIO-Update-20in1-x64-en-US-Apr2014-v4.iso
 • Size: 3.70 GB
 • SHA-1: 92172FF44F6D3462398F89521EE9A139E5B9819F
Windows 8.1 AIO 20 in 1 with Update (x86) en-US April 2014 v4_Fshare
<div style="padding-left: 30px">


Windows 8.1 AIO 20 in 1 with Update (x64) en-US April 2014 v4_Fshare
HoặcWindows 8.1 AIO 20 in 1 with Update (x86) en-US April 2014 v4_Safeshared

Windows 8.1 AIO 20 in 1 with Update (x64) en-US April 2014 v4_Safeshared
</div>