Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Hỗ trợ Activate By Phone Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 RTM và Office 2013, Office 2016

  [COLOR=rgb(0, 59, 101)][/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  [/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Nhằm để giúp các bạn active[/COLOR] nhanh chóng và hiệu quả. Phương pháp active của mình [COLOR=rgb(0, 0, 0)]Active By Phone[/COLOR] kích hoạt Offline. Không sử dụng các công cụ thuốc vì thế không can thiệp vào hệ thống nên các Bạn cứ yên tâm máy tính của mình đã được Kích hoạt một cách hợp lệ không phải lo vấn đề update Windows có bị Block hay không, giờ đây Windows của bạn thật sự đã có bản quyền :rofl: key cập nhật ở dưới nhé )​
  [*]
  Gửi ID Step 2 ( Ghi chính xác nhé )​
  [/LIST][COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Sao lưu lại Bản Quyền sau khi kích hoạt: Dùng Phần mềm [/COLOR][COLOR=rgb(0, 128, 0)]Advanced Tokens Manager 3.5 RC 5[/COLOR][COLOR=rgb(20, 20, 20)] Hỗ trợ Windows 8.1[/COLOR]​

  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]Note: Những key nào mình có ghi còn lượt activate online thì các bạn chỉ việc kết nối mạng rồi nhập key là activate thành công, không cần Call[/COLOR]

  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]Windows 10 RTM Professional Volume Mak 06/12/2015[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]...........[/COLOR]

  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]Windows 10 RTM Enterprise Mak 06/12/2015[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]...........[/COLOR]

  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]Office 2016 Pro Plus Retail 02/12/2015[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]..................[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Windows 7 Ultimate 06/12/2015[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289[/COLOR]

  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]Windows 7 Pro, Enter 06/12/2015[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]MCKKC-MTPMR-J63B3-8FXF8-KTVPB 2662 Lượt Online[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]6C26R-4GVTR-J2DVH-JT424-Q3FHB[/COLOR]

  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]Windows 7 Home Premium 22/11/2015[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]W4MPR-D6P2T-PCMFK-V37QD-DRGTH[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]C6MRB-TTWKD-CDFKT-BR8B2-C43PW[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]H9TW3-F8CYG-K8DW3-WHFG2-D9994[/COLOR]

  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]Windows 8 Pro, Enter & Pro Key Win8 Mak Test 06/12/2015[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk 2VNV4-77CKK-GRDM3-4FPQK-QV3HC[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk 347VV-NV2K7-8PV7H-BMX8P-P9T7C[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk 3C8NR-MFG3P-CBBQM-BJVKC-7CBQP[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk 3NRH6-YQCKR-HX6B7-T632Q-XHF92[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk 73WBK-N87H7-XVP9F-6YDK7-R88X2[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk 823Q3-NRW2W-7BH7M-4MB82-CJ8X2[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk 8HDQF-NT7YG-4PD6M-B9KRX-Y7RDP[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk BW7FP-69NCP-RDFRJ-XG742-BR9VC[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk FJ387-DRN2Q-WY33X-T8XHW-CPKVC[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk HHDV2-N6CC9-VP4B6-B4B4B-VQR92[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk NJ2CF-JC3GF-WMTHQ-GKYX8-J8CK2[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk NP4G2-9KY84-Y3TCG-W8TMR-6Q4DP[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk NWH3R-DHY6B-FHFW2-KTKCP-GQ4DP[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk V98QN-73BPM-GWT9C-88G8J-PJ8X2[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk VQTXN-Y2C69-CV72G-4664B-43G7C[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk XMD8K-GFN88-9JQ3P-FGRKF-K4PK2[/COLOR]

  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]Windows 8.1 Pro, Enter & Pro Key Windows 8.1 Mak Test 06/12/2015[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk TPY4B-CNKP3-8XXK3-H6PGF-YTB93[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk BJVNV-XWW4D-42KT7-239JW-82M93[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]slmgr.vbs -ipk VN387-9FYQV-C7JQK-T98MC-9P9HD[/COLOR]

  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]Office 2013 Pro Plus Volume Test 06/12/2015[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]78N9G-RRHJP-CXB8P-K4GPT-MKJQH[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]6N667-BMRDR-T2WMM-2RMQ9-DYF3H[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]7BN9Q-HT7YF-DMF2K-JKW9H-9BQ67[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]7DMWV-PN6MV-2DTTQ-JQFGF-VMF3H[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]BNQWW-X4422-FCXD8-JPT37-PWC9V[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]C73NV-GKMYD-TC2X2-DT7JC-XTKKV[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]GC288-NVPMT-GWF2M-76228-W42DH[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]K7F82-XNPXG-3BG6C-TV7M4-3C8QH[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]NGKV3-93PXJ-87G6M-K8R9Q-9D43H[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]PNT6B-DKH2Q-GW4J2-DDT6T-PDHT7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]VYGR7-N32TB-BHGF9-F8G7G-QYF3H[/COLOR]

  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]Office 2010 Pro Plus Volume Test 06/12/2015[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]TTDXJ-P943F-CBCPP-3PYBR-FG77M[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]2K89D-RTVFD-472PT-484GQ-464TR[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]27CMC-4QK4X-MY6J4-BP8HP-M79R4 5989 Lượt Online[/COLOR]

  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]Download Windows 7, Windows 8/8.1 RTM, Windows 10 RTM, Microsoft Office 2010/2013/, Office 2016 Nguyên Gốc Từ Microsoft[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Windows 7 Home Premium x86 SP1[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  MD5: 0AFA9359C62DC7B320205D3863C60385[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  CRC32: 85B5EF4A[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  https://www.fshare.vn/file/85PXACJGEDCC
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Windows 7 Home Premium x64 SP1[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  MD5: DA319B5826162829C436306BEBEA7F0F[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  CRC32: 4A182640[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  https://www.fshare.vn/file/RHS9M5IUIRX7
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Windows 7 Professional x86 SP1[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  MD5: 0BFF99C8310BA12A9136E3D23606F3D4[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  CRC32: E8C2AD67[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  https://www.fshare.vn/file/G4UOMU2FQ554
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Windows 7 Professional x64 SP1[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  MD5: ED15956FE33C13642A6D2CB2C7AA9749[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  CRC32: AD44DB36[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  https://www.fshare.vn/file/TJVKVGBYMYPE
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Windows 7 Ultimate x86 SP1[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  MD5: 2572274E6B0ACF4ED1B502B175F2C2DB[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  CRC32: 35511F11[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  https://www.fshare.vn/file/G2JBO9XN8T52
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Windows 7 Ultimate x64 SP1[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  MD5: C9F7ECB768ACB82DAACF5030E14B271E[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  CRC32: 992B8FCD[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  https://www.fshare.vn/file/7PP468CPC9ZZ
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Office Professional 2010 VL x86 SP1[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  MD5: ACDBF509E9B83BE824E552B831C470E5[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: 345DF327E8F80F654691182DF0C8C425424958D9[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  CRC32: B71B4BB2[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  https://www.fshare.vn/file/QEGTHMICU2FP
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Office Professional 2010 VL x64 SP1[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  MD5: 30E26A4ABE86EDD1ADAF0EAC37EA8544[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: 971A0EEB061CCB291B920A8AFB0DB42187D9DD9D[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  CRC32: 558A3B43[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  https://www.fshare.vn/file/QP2SMG4Y9148
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Microsoft Office 2013 Professional Plus VL x86 SP1[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA-1: D4D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  MD5: 12AC4E13E69A40488C879D5330ECA506[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  CRC32: 8D5111FC[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  https://www.fshare.vn/file/XG6AMYPELIHL
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Microsoft Office 2013 Professional Plus VL x64 SP1[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA-1: AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  MD5: 2E477F96E717AE57C6DAFDB3E59C3E74[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  CRC32: D0807468[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  https://www.fshare.vn/file/2CDH2I4R9PI5
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]Windows 8.1 Update 3 ( November Update Rollup )[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Windows 8.1 Pro VL with Update (x86)[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  MD5: A4355AB46A40FD343DEB0A534E4A4823[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  CRC32: 4CE30039[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  https://www.fshare.vn/file/28QOXDRHTHL8
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Windows 8.1 Pro VL with Update (x64)[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  MD5: 2B57629165900F93E73305DDF27124D4[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  CRC32: A466193A[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  https://www.fshare.vn/file/E7HL999717OK
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Windows 8.1 Enterprise with Update (x86)[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  MD5: CE18DE710A9C025323B8DEE823BFBE7B[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: 584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  CRC32: 31592527[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  https://www.fshare.vn/file/WJRY7UDZMWF4
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Windows 8.1 Enterprise with Update (x64)[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  MD5: 115D7C4203417E52C09D16B50043B10D[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  CRC32: 524FC31E[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  https://www.fshare.vn/file/XEX6S68DUXU7
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Office Professional Plus 2016 (x86 and x64) - DVD (English) (Retail)[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  MD5: 400822373C99182A558DC4EA4CC7F700[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: 213A8A0F8849516704101CB6C49F6A027B0D6D5F[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  CRC32: CE5B297B[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  http://www.fshare.vn/file/NN1UZ5FGNQFO
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Windows 10 (Multiple Editions) (x86) - DVD (English)[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: D927A91E1DD7D9C6023D0DA1DBCB16DEFEC5B6C1[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  http://www.fshare.vn/file/3X7UFD7PNTY1
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Windows 10 (Multiple Editions) (x64) - DVD (English)[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: 60CCE9E9C6557335B4F7B18D02CFE2B438A8B3E2[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  http://www.fshare.vn/file/5WUBN6JVKXQL
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Windows 10 Enterprise (x86) - DVD (English)[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: E7138032986BFCFA0E5F1A8E41E2E9FD1EC94268[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  https://www.fshare.vn/file/NXIE6C1UUIPS
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Windows 10 Enterprise (x64) - DVD (English)[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  SHA1: 30AD1CDF5D0670F12788005131E24862F6AB8AAB[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]  https://www.fshare.vn/file/R2QAWG7GC22S
  [/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 59, 101)]
  Get Link Fshare Max Speed: https://linksvip.net/Downloaded.html[/COLOR]​


 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  hàng hóa dạo này nhộn nhịp quá

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •