Vài screenshot của game Imperium Romanum: Gold Edition

Chương trình khuyến mãi tặng miễn phí key bản quyền có trị giá $9.95 của trò chơi Imperium Romanum: Gold Edition

Trang khuyến mãi:


http://www.greenmangaming.com/games/imperium-romanum-gold-edition/
Mã khuyến mãi:


G4EEN-MAN1M-P5R0M
(theo afublog)