Như tiêu đề, mình cần người giúp cài đặt 1 SV kiếm thế. Ai biết thì Cmt nhé..Mình sẽ hậu tạ. Thân