Mình bị ám thị số 115 ( số cấp cứu của Việt Nam ) , số 511 , 151 , những số có liên quan đến 3 chữ số đó
và bị ám thị số 911 ( số cấp cứu của Mỹ ) và những số có liên quan đến 3 chữ số đó như 191 , 119
Kỵ cắt tóc ngày 27 tháng 7 ( ngày thương binh liệt sĩ )
Nhà có người thân chết năm 80 tuổi , kỵ cắt tóc vào ngày 28 tháng 12 , 29 tháng 11 , 30 tháng 10 ( cộng lại thành 40 , 1 nửa 80 ) , kỵ chờ trong 40 phút , trong 40 ngày
Ám thị những số cộng lại thành 13 ( như ngày 15 tháng 7 ) , thường không làm gì vào những ngày đó và những con số như thế
Xin những người có chuyên môn cho lời khuyên đẻ mình bỏ những cái ám thị và những điều kiêng kỵ nói trên
Xin cảm ơn.