Khi nói về tốc độ nhanh nhất, người ta thường nói đến tốc độ của ánh sáng. Albert Einstein đã tính toán tôc độ của ánh sáng vào khoảng 1 079 252 848 km/h. Tuy nhiên trong vũ trụ còn có tới 4 hiện tượng có tốc độ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

Tốc độ ánh sáng bằng tốc độ của một vụ nổ siêu thanh

Khi một vật chuyển động nhanh hơn tốc độ của âm thanh, chúng sẽ tạo ra một vụ nổ siêu thanh. Vì vậy theo giả thuyết này, nếu có gì đó di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, chúng sẽ sinh ra một thứ gì đó như là “bom phóng xạ”.

Trong thực tế thì bạn hoàn toàn có thể quan sát loại bom ánh sáng này trong các lò phản ứng hạt nhân. Đó được gọi là bức xạ Chenrenkov. Bạn có thể quan sát thấy phản ứng này do thí nghiệm được đặt hoàn toàn dưới nước để giảm nhiệt. Trong nước, ánh sáng di chuyển với 75% tốc độ của nó ở trong môi trường chân không. Tuy nhiên thì các electron tạo ra bởi phản ứng ở bên trong di chuyển với tốc độ nhanh hơn mà tốc độ ánh sáng trong đó.

Khi các electron di chuyển trong nước với vận tốc nhanh hơn vận tốc ánh sáng, chúng sẽ sáng lên một màu xanh nhưng đôi khi có thể là màu tím.

Khi các quy luật không được áp dụng

Hãy nhớ rằng giả thuyết mà Eistein đưa ra chỉ được áp dụng khi còn ở trong môi trường có trọng lượng. Khi đó tất cả những vật có khối lượng sẽ không thể nào di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta thí nghiệm trong môi trường không trọng lượng?

Khi một không gian không chứa bất kỳ vật gì hay nói cách khác nó không có trọng lượng, nó sẽ có tốc độ nở ra nhanh so với tốc độ ánh sáng. Điều này hoàn toàn đúng khi nhắc đến vụ nổ Big Bang. Với một phàn nghìn tỷ của một phần nghìn tỷ của một giây, vũ trụ đã tăng kích thước nên gấp đôi, bên ngoài vũ trụ nhanh chóng nở ra cực nhanh, nhanh hơn nhiều tốc độ của ánh sáng.

Phá vỡ hàng rào nguyên tử

Hàng rào lượng tử nghe có vẻ phức tạp nhưng bạn có thể hiểu như đây là cách mà các hạt nguyên tử liên kết với nhau. Nếu có 2 electron đứng gần nhau, chúng có thể chuyển động với nhau rất chặt trẻ.Bây giờ khi tách 2 hạt electron đó ra khoảng một trăm hay thậm chí hàng năm ánh sáng, chúng vẫn tiếp tục liên kết chặt chẽ với nhau.

Khi tách một hạt electron, hạt còn lại sẽ tự động “cảm nhận” để chuyển động ngay lập tức, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

Lỗ sâu vũ trụ

Trong thuyết “General Relativity” của Eistein vào năm 1915 đã phần nào giúp chúng ta hi vọng về cách duy nhất có thể phá vỡ rào chắn ánh sáng. Khi phá vỡ được giới hạn này, chúng ta sẽ lọt vào một “lỗ sâu” trong vũ trụ giúp di chuyển với khoảng cách vô hạn ngay tức thì. Nếu bạn đã xem qua bộ phim “Interstellar” thì đây là một ví dụ điển hình nhất về lỗ sâu trong vũ trụ.

Thế nhưng đó mới là giả thuyết, còn việc có thể phá vỡ được rào chắn ánh sáng thì đây là chuyện xa vời và sẽ còn lâu lâu lắm mới có câu trả lời.


Nguồn: Tech Insider