Những lưu ý đề phòng tránh bệnh dịch MERS đang lan rộng Châu Á.
MERS hay tên đầy đủ là MERS-CoV - Hội chứng hô hấp Trung Đông đang trở thành bệnh dịch đe dọa sức khỏe toàn cầu vì mức độ nguy hiểm và lây lan nhanh chóng.Theo Trí Thức Trẻ