Tính năng HomeGroup lần đầu tiên được giới thiệu trong Windows 7 . Nó cho phép bạn dễ dàng chia sẻ tập tin và máy in giữa các máy tính khác trong mạng của bạn. Microsoft đã bổ sung tính năng HomeGroup trong Windows 8. Đây là cách để thiết lập nó và tham gia vào một máy Windows 7 với nó.
Từ màn hình Start hoặc Desktop trong Windows 8 - sử dụng phím tắt Win Key + Tôi sau đó nhấp vào Thay đổi Cài đặt máy tính.
Tạo một HomeGroup trên Windows 8


Từ Control Panel Settings nhấp vào HomeGroup. Sau đó, trong bảng điều khiển bên trái dưới Thư viện và thiết bị, chuyển đổi các loại của các tập tin và các thiết bị bạn muốn chia sẻ.

Theo thành viên, mật khẩu được tự động tạo ra cho bạn. Bạn sẽ cần nó để kết nối Windows 7 và 8 máy khác của bạn với nó.

Bạn có thể thay đổi mật khẩu để một cái gì đó dễ dàng hơn để nhớ – mà sẽ làm cho dễ dàng hơn khi tham gia các hệ thống khác. Sử dụng phím tắt Win Key + W để đưa lên hộp tìm kiếm cho Cài đặt mạng và chia sẻ sau đó nhấp chuột vào Network and Sharing Center từ các lĩnh vực kết quả trên bên trái.

Cửa sổ Network and Sharing Center mở ra trên Desktop. Ở phía bên trái nhấp vào HomeGroup để xem.

Xuất hiện bảng HomeGroup nhấp vào Change the Password.

Hãy chắc chắn rằng các máy tính khác mà có thể được tham gia đã được tắt hoặc ngủ, sau đó nhấp vào Change the passwword.

Ở đây bạn có thể gõ vào mật khẩu hiện thị như trên hình rồi Nhấp vào Finish.

Sau một vài giây, bạn sẽ nhận được màn hình sau đây cho bạn biết mật khẩu Homegroup đã được thay đổi. Nhấn Finish và đóng màn hình trống còn lại.

Tham gia Windows 7 Windows 8 HomeGroup

Bây giờ đi đến các máy khác chạy Windows 7 để gia nhập Homegroup. Ở đây mình đang sử dụng một hệ thống Windows 7 . Nhấp vào Start và gõ homegroup vào hộp Search và nhấn Enter.

Trên màn hình tiếp theo nhấn vào nút Tham gia ngay.

Sau đó quyết định các tập tin và thư mục bạn muốn chia sẻ trên Windows 8 HomeGroup.Nhấn Next.

Nhập mật khẩu và kích Next.

Bây giờ bạn đã kết nối thành công Windows 8 Homegroup. Nhấp vào Finish.

Bây giờ bạn có thể dễ dàng chia sẻ tài liệu, tập tin và máy in giữa Windows 8 và Windows 7 máy tính trên mạng gia đình của bạn.
Chúc các bạn thành công.