Trong Windows 8, bạn có 3 tuỳ chọn chính cho việc khôi phục hệ điều hành, đó là: refresh, reinstall và restore (làm mới, cài đặt lại và khôi phục lại). Nhìn chung, 3 tuỳ chọn này đều được sử dụng để giúp bạn khôi phục lại Windows, tuy nhiên chúng đều có một chút khác nhau trong cách hoạt động. Nếu phân biệt được và lựa chọn đúng cách thức cần thiết, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và đỡ tổn hao tài nguyên máy tính khi có nhu cầu khôi phục lại Windows 8.


1. Refresh - làm mới mà không làm mất hình ảnh, nhạc, video cũng như các file cá nhân khác


Tuỳ chọn Refresh giúp bạn làm mới Windows nhưng vẫn giữ lại dữ liệu mà bạn đã lưu trên máy tính. Khi bạn chọn Refresh Windows 8, bạn sẽ nhận được kết quả:


- File dữ liệu và thiết lập cá nhân của bạn sẽ không bị thay đổi.


- Thiết lập cơ bản của PC sẽ được đưa về mặc định.


- Các ứng dụng từ Windows Store sẽ được giữ nguyên.


- Các ứng dụng mà bạn đã cài đặt từ đĩa ngoài hoặc website sẽ bị gỡ bỏ.


- Một danh sách các ứng dụng sẽ được lưu vào desktop của bạn.


Để tiến hành Refresh, trên Windows 8, bạn mở Charm menu và chọn Settings. Tiếp theo, chọn Change PC Settings.Bạn cuộn xuống danh sách General và bấm nút Get started dưới hàng chữ Refresh your PC without affecting your files.


Sau đó, việc Refresh sẽ được thực hiện và bạn sẽ nhận được kết quả như đã nêu.


2. Reinstall – gỡ bỏ tất cả mọi thứ và cài đặt lại Windows


Chức năng Reinstall của Windows 8 cho phép bạn cài đặt lại hoàn toàn hệ điều hành mà không cần format ổ đĩa cứng và quá trình này yêu cầu bạn phải có đĩa Windows 8 hoặc ổ USB chứa dữ liệu cài đặt. Khi bạn chọn Reinstall Windows 8, bạn sẽ nhận được kết quả:


- Tất cả các file dữ liệu, ứng dụng, chương trình cũng như các thiết lập trong Windows của bạn trước đó sẽ bị gỡ bỏ hoàn toàn. Windows sẽ tiến hành cài đặt hoàn toàn mới và điều đó giống như việc máy tính của bạn được cài đặt mới Windows 8.


- Dữ liệu trước đây trên máy tính sẽ không còn hoặc các dữ liệu đã lưu sẽ được chuyển giao cho Windows Reinstall.


Để tiến hành Reinstall trong Windows 8, bạn mở Charms menu và chọn Settings, chọn Change PC settings từ trình đơn Settings.Bạn cuộn xuống và chọn danh sách General. Từ menu con bên phải, chọn Remove everything and reinstall Windows và bấm nút Get started để bắt đầu.
3. Restore – khôi phục Windows từ một điểm thời gian trước đó (System Restore Point)


Tuỳ chọn Restore cho phép bạn khôi phục lại, hoặc quay về một trạng thái của Windows khi một thời điểm System Restore được tạo ra. Khi bạn chọn Restore Windows 8, bạn sẽ nhận được kết quả:


- Khôi phục hệ thống không ảnh hưởng đến bất kì dữ liệu nào của bạn.


- Các chương trình và driver vừa mới cài đặt có thể bị gỡ bỏ.


Để thực hiện Restore Windows 8, bạn mở Control Panel, chọn mục Recovery.
Từ cửa sổ Recovery, bạn chọn tùy chọn Open System Restore.


Cửa sổ tiếp theo xuất hiện, cho phép bạn lựa chọn thời điểm khôi phục lại Windows.
(Theo XHTT)