Các ứng dụng gồm:
Microsoft Office 2013 STD đã Actived.
Microsoft Word 2013
Microsoft Excel 2013
Microsoft PowerPoint 2013
Unikey 4.0 RC2
Font VNI + ABC
CCleaner v4.18.48.44
File Splitter & Joiner 3.3
Winrar 5.11 Final
K-Litle Codec Pack ( Hỗ trợ Codec xem phim,nghe nhạc...)
Google Chorme Version 3.7.0.2062.124 m
FastStone Capture 7.9
IDM 6.21 Build 11 ( Chưa patch để ae tùy ý sử dụng )

Tinh chỉnh gọi hơn 150 Công cụ với chế độ God Mode

Tinh chỉnh hệ thống tối ưu!
http://up.**********/f/586b6e6b6e6e616a/Ghost.Win10.Office2013.GHO.001.file
http://up.**********/f/7340454045454a43/Ghost.Win10.Office2013.GHO.002.file
http://up.**********/f/5e6d686d68696f6d/Ghost.Win10.Office2013.GHO.003.file
http://up.**********/f/3407020702030405/Ghost.Win10.Office2013.GHO.004.file
http://up.**********/f/6e5d585d58595c5f/Ghost.Win10.Office2013.GHO.005.file

MD5:

http://up.**********/f/4576737673707076/Ghost.Win10.Office2013_MD5.txt.file​