Có 1 số bạn hỏi cách tạo đĩa cài đặt tự động active sau khi cài đặt. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm 1 đĩa cài đặt windows như thế.

1. Chuẩn bị

+ Bộ cài Windows 7 x86 / x64 hoặc bộ cài windows có sẵn
+ Windows Loader phiên bản mới nhất

2. Cách thực hiện

+ Về cách tạo bản Windows 7 AIO thì có trên mạng rất nhiều. Các bạn có thể làm nó rất đơn giản vs các cách hướng dẫn đó. Mình chỉ đi sâu hướng dẫn cách làm Preactivated
+ Các bạn mở file ISO Windows 7 AIO bằng UltraISO, tạo cây thư mục $OEM$ như trong hình

+ Giải nén 2 file Windows Loader.exe và Keys.ini vào thư mục Scripts

+ Mở Notepad lên và tạo file SetupComplete.cmd với nội dung như sau :


Mã:
Mã:
@ECHO OFF
%~dp0"Windows Loader.exe" /silent /preactivate
cd %~dp0
ATTRIB -R -A -S -H *.*
SHUTDOWN /R /F /T 05
RMDIR /S /Q "%WINDIR%\Setup\Scripts"
EXIT
Ném nó vào thư mục Scripts

Bây h chỉ việc Save lại là xong, chúng ta đã có đĩa cài đặt Windows 7 AIO tự động active sau khi cài đặt. Good luck !