[Khuyến mãi 72 giờ] - SecureAPlus Premium - Thêm một lớp bảo vệ song song với Antivirus của bạn.
Thêm một lớp bảo vệ song song với Antivirus của bạn.


- SecureAPlus là một công cụ với ứng dụng danh sách trắng mà chỉ cho phép các chương trình đã được phê duyệt để chạy trên máy tính của bạn. Nếu bạn cắm một ổ đĩa USB vào hệ thống của bạn, và sau đó bạn sẽ được cảnh báo và chương trình sẽ không chạy cho đến khi được sự cho phép của bạn.

An ninh của máy tính là vô cùng quan trọng và nó khuyến khích để có nhiều hơn một giải pháp phần mềm bảo vệ môi trường. Một trình chống virus đơn giản sẽ gần như chắc chắn không có khả năng chăm sóc tất cả mọi thứ và ít nhất là một bức tường lửa hiện diện để đi cùng với nó chắc chắn phải là điều tốt hơn.

Sau khi cài đặt đơn giản, SecureAPlus xây dựng danh sách trắng của các ứng dụng cài đặt của bạn. Điều này có thể mất nhiều thời gian - có lẽ một giờ hoặc nhiều hơn - vì nó thu thập thông tin trên ổ cứng của bạn tìm kiếm file thực thi. Một khi danh sách trắng đã được hoàn tất và tất cả đều làm việc tốt rất tuyệt vời.

SecureAPlus cũng bao gồm một thành phần chống virus, đó là "giải pháp đầu tiên kết hợp cả chống virus và khả năng ứng dụng danh sách trắng tất cả trong một".

Đối với những người cài đặt và làm việc với nhiều ứng dụng, bổ sung một lớp bảo mật sẽ được chào đón và SecureAPlus là một chương trình phù hợp trong thể loại đó. Mục tiêu chính của nó là để giám sát các ứng dụng cài đặt và chạy để ngăn chặn các quá trình không mong muốn.

Tính năng chính của công cụ này là thành phần danh sách trắng cho phép bạn xác định những chương trình được phép chạy trên máy tính của bạn. Trong khi cài đặt tiện ích này, bạn có khả năng cài đặt các trình Antivirus có thể chạy song song với SecureAPlus để đảm bảo bảo vệ phần mềm độc hại và thời gian thực giám sát máy tính.

Dễ sử dụng và có giao diện thân thiện, phần mềm này làm cho nó có thể có những hạn chế thực thi tự động, sau khi quét hệ thống được thực hiện lần chạy ban đầu , bạn nên lưu ý, đó là việc tạo ra các cơ sở dữ liệu gốc có thể mất rất nhiều thời gian chỉ đơn giản là vì tất cả các tập tin của máy tính phải được kiểm tra.

Có một khu vực dành riêng trong mô-đun của ứng dụng "Danh sách trắng", nơi bạn có thể xem các mục hạn chế và loại bỏ hoặc chỉnh sửa chúng ngay tại chỗ. Thêm các mục mới bằng tay cũng có thể từ cùng một tab của mô-đun đề cập ở trên.

Tiện ích thực sự rất tốt, đủ để được lưu giữ như là một biện pháp phòng ngừa thêm trong trường hợp bạn cảm thấy bạn cần nhiều hơn các giải pháp bảo mật được cài đặt. Dễ sử dụng và với một lựa chọn hữu ích chống virus, SecureAPlus được đề nghị bảo vệ cơ bản cho máy tính của bạn

OverviewApplication Whitelisting


Complete Scan


Manage User Rights


Upload settings

Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)
Windows 8 (32-bit and 64-bit)
Windows 7 Home Basic and above (32-bit and 64-bit)
Windows XP SP3 (32-bit and 64-bit)
Windows Vista SP2 and above (32-bit and 64-bit)
Windows Server 2003 R2 SP1 and above (32-bit and 64-bit)
Windows Server 2008 SP1 and above (32-bit and 64-bit)
Windows Server 2008 R2 and above (64-bit)
Windows Server 2012 (64-bit)
Windows Server R2 2012 (64-bit)
Xem thêm thông tin và tải về:


Free SecureAPlus Premium (100% discount)