[Khuyến mãi 24 giờ] - Batch Picture Protector 6.1
- Batch Picture Protector là một công cụ mạnh mẽ và dễ dàng sử dụng để đóng dấu hàng loạt hình ảnh (watermark).
Nó bảo vệ hình ảnh kỹ thuật số và tác phẩm nghệ thuật bằng các watermarks trong suốt chuyên nghiệp kết hợp văn bản, minh họa và đồ họa. Khi sử dụng kết hợp phần mềm chỉnh sửa hình ảnh yêu thích với một watermark trên hình ảnh có thể bảo vệ bản quyền của bạn, địa chỉ trang web hoặc logo hình ảnh . Batch Picture Protector là cách tốt nhất để đóng dấu watermark hình ảnh và đạt được sự bảo vệ bản quyền hình ảnh đơn giản và nhanh chóng hơn.

Phần mềm đóng dấu đặc biệt hữu ích để thiết kế cho nghệ sĩ và các nhà hoạch định thiết kế biểu ngữ , những người gửi giấy tờ chứng minh tác phẩm nghệ thuật cho khách hàng để đánh giá. Những người xuất bản phòng triển lãm hình ảnh trên internet cũng có thể đóng dấu ấn hình ảnh và bảo vệ bản quyền hình ảnh bằng cách sử dụng phần mềm này.

Bằng cách sử dụng các chương trình, hình ảnh kỹ thuật số có thể được bảo vệ hiệu quả cao từ những người sử dụng trái phép. Phần mềm đóng dấu hình ảnh mãi mãi nằm trên đó mà không thể được gỡ bỏ.


Batch Picture Protector tương thích với tất cả các định dạng hình ảnh chính, bao gồm JPEG, BMP, TIFF, GIF, PNG, PCX, và TGA. Sau khi bạn đóng dấu watermark cho hình ảnh, có thể được lưu như một tập tin mới hoặc trong cùng một định dạng hoặc một cách thay thế định dạng.

Được tích hợp trình quản lý file watermark , hỗ trợ việc quản lý nhiều dấu ấn bản quyền cho các mục đích khác nhau. Bạn có thể lưu dấu ấn yêu thích của bạn vào thư viện watermark và tái sử dụng chúng bất cứ khi nào cần thiết. Bạn cũng có thể tạo nhiều dấu ấn với nhiều tùy biến phức tạp .
Các tính năng chính:- Đóng dấu watermarks trong suốt với văn bản và đồ họa và được hoàn toàn tùy chỉnh
-Dễ sử dụng và thân thiện
- Thêm hoạt động bằng chuột đóng dấu ấn bản quyền hình ảnh
- Tự động định vị trí watermark hình ảnh
-Đóng dấu Watermark hình ảnh được thiết lập đọ trong suốt
- Đóng dấu Watermark văn bản bao gồm các macro (hiện nay, thời gian, tên file, vv)
- Linh hoạt cho phép tải / lưu nhiều dấu ấn bản quyền
- Làm việc với tất cả các định dạng hình ảnh chính
- Windows XP / Vista / 7 /8.

Windows 8/ 7/ Vista/ XP/ NT/ 2000; Windows Server 2003/ SBS 2003
Download Batch Picture Protector 6.1 now