[Khuyến mãi 78 giờ] SuperEasy Live Defrag
- SuperEasy Live Defrag là một ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế để chống phân mảnh ổ đĩa cứng . Quá trình chống phân mảnh làm cho các ứng dụng chạy nhanh hơn và tăng hiệu suất tổng thể của máy tính của bạn .
Có một ổ đĩa cứng được làm sạch có nghĩa là các ứng dụng chạy nhanh hơn và sao chép các tập tin cũng như việc mở các hình ảnh cũng được tăng tốc . SuperEasy sống Defrag dọn dẹp đĩa cứng bị phân mảnh tự động và thông minh dừng lại ngay khi các ứng dụng khác cần tài nguyên hệ thống .

SuperEasy Live Defrag dễ dàng để sử dụng mà không cần cài đặt phức tạp . SuperEasy Live Defrag khởi chạy công việc của nó tự động nếu muốn, và giúp bạn thoát ra ngoài tất cả các công việc. Bạn có thể tùy chỉnh chống phân mảnh bằng cách sử dụng một bộ đếm thời gian hoặc thiết lập một nhiệm vụ chống phân mảnh.

SuperEasy sống Defrag dọn dẹp đĩa cứng bị phân mảnh tự động và thông minh ngưng lại ngay khi các ứng dụng khác cần tài nguyên hệ thống .

Dưới đây là một số tính năng chính :
· Chương trình chống phân mảnh hiệu quả và tăng tốc độ tổng quản hệ thống
· Quản lý công việc cho phép chống phân mảnh cá nhân
· Phân tích ổ đĩa
· Nhiều cấu hình cho công Việc chống phân mảnh
· Chế độ "Defrag Now" để chống phân mảnh đĩa ngay lập tức
· Bảo vệ SSD
. Tự động chống phân mảnh bất cứ khi nào máy tính của bạn nhàn rỗi.
· Không can thiệp vào các chương trình khác
· Chống phân mảnh thường xuyên tránh ổ cứng của bạn từ sự phân mảnh bằng cách sử dụng một thuật toán thông minh .
. Hiển thị số liệu thống kê đầy đủ về tình trạng phân mảnh hiện tại .Windows XP / Windows Vista (32/64) / Windows 7 (32/64)


http://www.windowsdeal.com/w/supereasy-l...nt-coupon/

Nếu bạn nhấp một lần chưa đến trang khuyến mãi .
Bạn hãy nhấp một lần nữa trên trình duyệt của bạn