[Khuyến mãi 72 giờ] - Date Time Counter ($49.99)

- Date Time Counter một ứng dụng phần mềm nhỏ gọn được thiết kế đặc biệt để giúp bạn đếm có bao nhiêu thời gian đã trôi qua cho các sự kiện quan trọng trong cuộc đời của bạn.Date Time Counter - Một tracker đếm ngược thời gian / đếm cho cả hàng năm, tháng, ngày, giờ, phút và giây của sự kiện quan trọng.
+ Đếm năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút và giây cho các sự kiện quan trọng trong quá khứ / tương lai.
+ Cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn hữu ích.
+ Hỗ trợ sao lưu và khôi phục dữ liệu.

Date Time Counter được sử dụng để tính năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút và giây cho các sự kiện quá khứ / tương lai quan trọng dựa trên ngày hiện tại và thời gian, chẳng hạn như các sự kiện quan trọng: ngày sinh, hôn nhân và những ngày kỷ niệm. Đối với các sự kiện trong tương lai, nó giống như một đồng hồ đếm ngược, cho các sự kiện trong quá khứ, đó là một trình Giám sát thời gian.

Các con số của các yếu tố thời gian ngày được làm mới tự động trên giao diện chính, và bạn có thể thiết lập tần số làm mới. Ngoài ra, sao chép các giá trị của bất kỳ lĩnh vực, lưu sự kiện / tải, hàng ngàn phân cách thập phân và trong tất cả các lĩnh vực số mà tính năng được cung cấp.

Tất nhiên, một số tùy chọn hữu ích được tích hơp : tần số làm mới, độ chính xác của các con số của năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút và giây, font và kích thước của các sự kiện niêm yết, màu sắc nổi bật của các loại sự kiện khác nhau.
Một sự kiện là một đơn vị dữ liệu cơ bản của chương trình này, và một tập hợp các sự kiện có thể được lưu như một tập tin dữ liệu (.xml). Date Time Counter cho phép bạn tải các sự kiện cụ thể để thiết lập từ một tập tin dữ liệu, thông thường, bạn có thể làm cho tập tin sự kiện dữ liệu của bạn theo cá nhân , chẳng hạn như các sự kiện của con trai, sự kiện của cha, sự kiện làm việc hoặc các sự kiện cuộc sống.


Windows XP, Vista, 7, and 8 (32-bit and 64-bit)

,
Free Date Time Counter (100% discount)

$49.99 Free!