Nếu trước đây bạn đã cài bản trial 30 ngày thì khi muốn active thì phải uninstall nó ra trước rồi sau đó cài lại thì mới active được.


Thế nhưng bạn không được lấy bản down trial để cài lại mà phải lấy bản khác ( nếu bạn cài lại bản trial thì nó sẽ báo bạn expire ). Tại sao ở đây mình dùng bản khác, diễn giãi chút nhé : khi 1 người nào đó order sản phẩm của webroot thì cần phải có đền địa chỉ mail ( điều này đương nhiên ), thì file download nó sẽ gửi về cho địa chỉ mail này, bạn phải lấy file này cài mới được. Nhưng keycode mà bạn có được thường share public, vì thế để có được địa chỉ mail gốc ban đầu e rằng hơi khó.

Nhưng để lấy được bản cài khác đó mà không cần địa chỉ mail gốc thì làm sao: bạn vui lòng lên trang chủ, vào support, chát trực tiếp với nó, sau đó đưa địa chỉ mail cho nó thì nó sẽ gữi mail về lại cho bạn kèm theo file cài đặt
Bắt đầu cài lại nào

Và cuối cùng thành quả mong đợi !
Show hàng 10gb online backup luôn nhé !
Tóm lại: muốn active thì phụ thuộc vào địa chỉ mail khi order, còn nếu không cần thì phải lên mạng xin support gửi file cài về cho mình. Nói chung cách active hơi lạ !
______________________________________________