G Data CloudSecurity là một plugin miễn phí mới dành cho các trình duyệt web phổ biến như Internet Explorer và Mozilla Firefox.
Nó ngăn chặn hiệu quả các kết nối tới các trang web lừa đảo và có chứa mã độc trong thời gian thực. Plugin này có thể được sử dụng song song với mọi phần mềm bảo mật đã được cài đặt khác và sẵn sàng hành động sau khi cài đặt; không yêu cầu bạn phải cấu hình thêm. Một cách đơn giản để bảo mật hơn khi lướt web với G Data, hãng sản xuất phần mềm bảo mật đã được kiểm chứng về chất lượng.


Các bạn có thể download, cài đặt và sử dụng plugin miễn phí này tại:


free-cloudsecurity.com
  • Tương thích với tất cả các sản phẩm bảo mật khác
  • Ngăn chặn các kết nối tới các trang web lừa đảo và chứa mã độc
  • Chỉ cần cài đặt – không yêu cầu phải cập nhật
  • Không gây ảnh hưởng tới hiệu xuất của PC
  • Xử lý bổ sung miễn phí cho các chương trình AV