thegioitinhoc.vn - Tích hợp giải pháp quét hệ thống mạng chống virus để bảo vệ mạng của bạn từ tất cả các loại phần mềm độc hại. Cho phép bạn quét máy tính trong mạng của bạn âm thầm và từ xa để phát hiện và dọn dẹp từ hơn 10.000 virus, trojan, và phần mềm độc hại khác. Quét Virus cho hệ thống mạng chỉ mất vài giây cho mỗi máy tính và có thể được thực hiện trên nhiều máy tính song song, do đó, bạn có thể quét toàn bộ mạng lưới virus trong vài phút. Cập nhật cơ sở dữ liệu virus đảm bảo phát hiện các mối đe dọa mới nhất và bảo vệ hệ thống mạng của bạn.

EMCO Network Malware Cleaner là một trình chống virus mạng được sử dụng để thực hiện quét virus cho hệ thống mạng nhanh chóng để phát hiện trojan được biết, adware, spyware, adware, sâu và phần mềm độc hại khác trên các máy tính từ xa và làm sạch chúng âm thầm cho người dùng từ xa. Nó không phải là một sự thay thế cho công cụ chống virus với động cơ hoạt động bảo vệ , chống rootkit và lá chắn web, bạn cần phải cài đặt trên mỗi máy tính . Nhưng nó có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian để thường xuyên kiểm tra virus cho toàn bộ mạng trong trường hợp nếu virus vượt xuyên qua lá chắn trình anivirus của bạn.Để tăng tốc độ kiểm tra virus trong các mạng lớn, EMCO Network Malware Cleaner bỏ qua xác minh của tất cả các tập tin và mục đăng ký. Thay vào đó nó chỉ kiểm tra các tập tin và các mục có thể được sửa đổi bởi bất kỳ của hàng ngàn các mối đe dọa từ cơ sở dữ liệu phần mềm độc hại. Cách tiếp cận này giúp tăng tốc độ quét và giảm khối lượng công việc máy tính trong nhiều lần, mà sự việc quan trọng là để quét virus mạng. Kết quả là, EMCO Network Malware Cleaner là một giải pháp chống virus mạng hiệu suất cao, mạnh mẽ và hiệu quả, cung cấp cho bạn thêm một mức độ bảo vệ hằng ngày khỏi phần mềm độc hại và các mối đe dọa mạng khác nhau .

Home Page - www.emcosoftware.com/network-malware-cleaner