Cách chặn một số trang web đen
Câu hỏi: Tôi muốn chặn một số trang web đen không cho con tôi truy cập vào mạng thì phải làm thế nào?
Trả lời : Để chặn các trang web đen, bạn có thể thao tác các bước sau:
- Vào phần IE chọn Option –> Chọn Internet Option –> Chọn Security –> Chọn Trusted Site –> Chọn Site và add trang web cần cấm hoặc từ khóa cần cấm sau đó chọn OK.
Chúc bạn thành công !

nguồn: (azviet.org)