Không biết có bác nào post chưa. em mới học mạng mà sắp kiểm tra phần này. Tính toán thì mệt nên lên mạng kiếm được cái này. mình test thấy cũng khá hay. Mong giúp được cho mọi người

Thông tin (Eng)
Advanced IP Address Calculator is an easy-to-use IP subnet calculator that lets you to calculate every aspect of your subnet configuration in a few mouse clicks! The calculator generates a color-coded bit map, breaking down the network, subnet, and host portion. It shows you the subnet host address range, the subnet ID, and the subnet broadcast address. The binary representation and hexadecimal representations of IP addresses are supported.

Current Version: 1.1
Release Date: July 1, 2004
File Size: 256 KB
Operating System: Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP/2003/Vista/2008
and Windows 7 (32 bit, 64 bit)
Link tải tại đây ​